26 april 2022

Moordbranders in de Republiek

Een lezing van Liek Mulder, woensdagavond 11 mei 2022, Stadsmuseum Harderwijk

Het Rampjaar 1672-1673, 350 jaar geleden, is dat een gebeurtenis om nu nog aandacht aan te besteden? Ogenschijnlijk wellicht niet, maar als we ons realiseren dat de toenmalige Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden aan de rand van de afgrond stond, wordt het toch anders. De geschiedenis van ons land had er heel anders uitgezien als de Franse koning Lodewijk XIV met zijn kompanen uit Engeland, Münster en Keulen in hun opzet waren geslaagd. En dat geldt ook voor Harderwijk, dat vanaf 22 juni 1672 bijna anderhalf jaar onder een Franse bezetting zuchtte. De verwoeste Smeepoort en Luttekepoort zijn er nog getuigen van.

De titel van de lezing is ontleend aan het gelijknamige boek dat Liek Mulder en Anne Doedens begin april 2022 presenteerden. Het is een hertaling en bewerking van een egodocument van Andries Schoemaker (1660-1735) die als kind het Rampjaar meemaakte en er later een indrukwekkend verslag over schreef.

De lezing toont hoe ingrijpend dat anderhalf jaar durende Rampjaar was. Dankzij de Oude Hollandse Waterlinie ontsprong het gewest Holland de dans, maar het bezette deel van de Republiek had ongemeen zwaar te lijden onder de bezetting van Fransen, Münstersen en Keulenaren. En uiteraard komt ook de zeeoorlog aan bod, waar Michiel de Ruyter en de zijnen een Engelse invasie wisten te voorkomen.

Datum: 11 mei 2022
Tijd: 20.00-21.00 uur
Kosten: € 10,00. Met Museumkaart gratis.
Aanmelden: a.luijendijk@stadsmuseum-harderwijk.nl