Selecteer een pagina

Collectie

Ontstaan en aard van de collectie

De collectie van het Stadsmuseum is in de loop van 70 jaar gegroeid. Een herdenkingstentoonstelling die in 1931 gehouden werd, leverde de eerste voorwerpen op. De Overveluwsche Oudheidkamer (1931-1951) en het Veluws Museum van Oudheden/Stadsmuseum die daarna volgden, zorgden voor de verdere aanwas.

Nu zijn grofweg 9.000 objecten en 26.000 foto’s aanwezig. De collecties zijn van het begin af aan gegroeid rond de thema’s Archeologie, Stadsgeschiedenis, Gelderse Academie, Gelderse Munt, Koloniaal Werfdepot, Belgisch Interneringskamp, Zuiderzeevisserij en Klederdrachten.

De collectie is in hoofdzaak eigendom van de Stichting Stadsmuseum. Een deel van de voorwerpen is door derden in bruikleen gegeven, waaronder de Vereniging Vrienden van het Stadsmuseum.