ANBI

Gegevens

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vind je een aantal gegevens.

Naam: Stichting Stadsmuseum Harderwijk
RSIN: 002850837
Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0310 3323 97

Samenstelling Raad van Toezicht

Jeroen de Jong (voorzitter)
Jos Oostveen
Hanneke van der Weele
Evert Jan van den Brink
Mark Spijker

Governance Code Cultuur

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Beloningsbeleid

Het museum volgt de salarisschalen uit de Museum CAO en houdt zich aan de algemene Wet bezoldiging normering topfunctionarissen (WNT). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Missie

Stadsmuseum Harderwijk neemt bezoekers mee in de verhalen van de stad van vroeger en nu, in het museum én in de stad. We verzamelen, vertellen én verbinden deze verhalen. Ook inspireert het museum met verrassende kunsttentoonstellingen. Zo verrijken we het bezoek aan Harderwijk.

Publicaties