ANBI

Gegevens ANBI

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegevens.
Naam: Stichting Stadsmuseum Harderwijk
RSIN: 002850837
Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0310 3323 97

Bestuurssamenstelling

Dhr Clemens van Zeijl, voorzitter
Dhr Pim Engelsman, penningmeester
Mw Titia Dijk, secretaris
Mw Inge van Assen
Mw Christel Hoeksema
Mw Ilja Morsink-Schouten
Dhr Jos Oostveen

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers.

Missie

Het Stadsmuseum Harderwijk , een graag gezochte en druk bezochte museale ontmoetingsplek voor jong en oud, die mensen samenbindt en op een eigentijdse wijze – in samenwerking met anderen – in contact brengt met de Harderwijker historie, actualiteit en kunst.

Jaarverslagen

Download hieronder onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014