ANBI

Gegevens

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vind je een aantal gegevens.

Naam: Stichting Stadsmuseum Harderwijk
RSIN: 002850837
Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0310 3323 97

Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. Jeroen de Jong, voorzitter
Mw. Inge van Assen
Dhr. Pim Engelsman
Mw. Ilja Morsink-Schouten
Dhr. Jos Oostveen

Beloningsbeleid

Het museum volgt de salarisschalen uit de Museum CAO en houdt zich aan de algemene Wet bezoldiging normering topfunctionarissen (WNT). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Missie

Het Stadsmuseum Harderwijk, een graag gezochte en druk bezochte museale ontmoetingsplek voor jong en oud, die mensen samenbindt en op een eigentijdse wijze – in samenwerking met anderen – in contact brengt met de Harderwijker historie, actualiteit en kunst.

Publicaties