Festival Verdragen & Verdraagzaamheid

Het jaar 1572, de geboorte van Nederland, herdenken wij dit jaar groots in heel Nederland. Ook in Harderwijk staan we stil bij dit bijzondere jaar waarin de vrijheid bevochten werd. Op 1 april 1572 veroverden de Watergeuzen Den Briel. Dit historische feit van 450 jaar geleden is feitelijk het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog, met Willem van Oranje aan het hoofd van de opstandelingen.

Op zaterdag 2 april 2022 wordt voor iedereen in Harderwijk een minifestival georganiseerd onder de naam: Verdragen & Verdraagzaamheid – De strijd om Nederland en de waarden van nu.

Van 14.00 tot 18.00 uur zijn op verschillende locaties optredens, dialoogtafels en verrassende verhalen over Harderwijk in 1572. Het gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het nu en de toekomst. Samen kunnen we lessen uit het verleden, leren, jong en oud. Beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat dit niet zonder verdraagzaamheid kan. Dat is het Nederland waar men 450 jaar geleden al voor streed.

PROGRAMMA
Het programma start om 14.00 uur in de Catharinakapel. Een volledig overzicht is via de onderstaande link te downloaden.

Het verhaal achter 1572
In het jaar 1572 bestond Nederland nog niet. Er was een heftige strijd: oorlog tegen het machtige Spanje en deels ook een burgeroorlog. Niet alle Nederlandse neuzen wezen in dezelfde richting. Elke stad in de Nederlanden speelde in deze ingewikkelde en moeilijke tijd zijn eigen rol en heeft daardoor zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan de opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Ook in Harderwijk was er strijd. De stad kreeg te maken met bezetting door troepen van de Gelderse stadhouder, Geuzenschepen kwamen voor de stad zonder aan te vallen en Harderwijkers vochten mee aan de kant van de Geuzen. Ondertussen voerden de Geuzen strijd op de Wadden en op de Zuiderzee.

Iedereen mag anders zijn, doen, denken en geloven
Verdraagzaamheid staat centraal, één van de vier waarden van de geboorte van Nederland. Waarden die belangrijk zijn toen de identiteit van Nederland werd gevormd. We kijken daarbij ook naar onszelf: hoe gaat het bij ons? Mogen we zijn wie we willen, hier in Harderwijk en Hierden? Voelen we ons verbonden, ondanks of juist door verscheidenheid? En zijn we nog (een beetje) verdraagzaam naar elkaar? Daarom is het belangrijk dat we de Opstand van 1572 en daarna herdenken.

Alle informatie op één plek
Via www.stadsmuseum-harderwijk.nl en Facebook volgt u het nieuws over Verdragen & Verdraagzaamheid. Op geboortevannederland.nl staan de activiteiten in de andere gemeenten die meedoen. Ongeveer 40 gemeenten zijn lid geworden van het Samenwerkingsverband 1572. Harderwijk is één van deze gemeenten. Samen herdenken we in 2022 de ‘geboorte van Nederland’