Vacature voorzitter van de Raad van Toezicht

De SSH exploiteert het Stadsmuseum Harderwijk en het Marius van Dokkum Museum Harderwijk. Zij bevordert en verbreidt kennis van de geschiedenis van Harderwijk, zijn cultuur en historisch erfgoed en kennis over (beeldende) kunst van landelijk, regionaal en plaatselijk bekende kunstenaars. Zij neemt bezoekers mee in de verhalen van de stad, van vroeger en nu, in het museum èn in de stad. Zij inspireert met verrassende kunsttentoonstellingen. Zij laat mensen anders kijken, naar de stad en naar kunst. Zij is het culturele hart van de stad. Zij werkt nauw samen met partners in de stad.

In de afgelopen jaren is het fundament gelegd waarop SSH wil voortbouwen. Het museumgebouw is na een grondige renovatie up-to-date en de herinrichting van de geschiedenis van de stad is voltooid.

Raad van Toezicht

Op dit moment wordt gewerkt aan de wijziging van de bestuursstructuur van de SSH, te weten van het bestuursmodel naar dat van een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. SSH zoekt een voorzitter van deze Raad.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden, de huidige voorzitter vertrekt vanwege de maximale termijn.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategisch beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht acteert als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder. De rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden is statutair vastgelegd. De Governance Code Cultuur geldt als leidraad.

Naast toezicht houden brengt de Raad relevante kennis en expertise in en beschikt zij over een voor de organisatie relevant netwerk. De Raad van Toezicht zal circa 4 tot 6 keer per jaar samenkomen; het bijwonen van activiteiten in de musea zoals bijvoorbeeld openingen is daarin niet meegenomen. De functie van leden van de Raad is onbezoldigd, maar er is een onkostenregeling.

Profiel voorzitter

De voorzitter beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als toezichthouder. Meer specifiek gaat het om het volgende profiel:

  • Affiniteit met geschiedenis van de stad en hedendaagse en moderne (beeldende) kunst en met de missie en visie van SSH.
  • Beschikt over relevant netwerk als het gaat om verbinden van cultuur en samenleving en de bereidheid dat in te zetten.
  • Specifiek voor het profiel van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht is deskundigheid met betrekking tot maatschappelijk gerelateerd vastgoed.
  • Heeft als ambassadeur van SSH een ondersteunende rol in contacten met – in het bijzonder – de gemeente Harderwijk als verantwoordelijke voor het gemeentelijke culturele beleid en als subsidieverlener van SSH.
  • Is in staat om als voorzitter een regisserende en/of leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de RvT en beschikt over ervaring, autoriteit en het natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie te vervullen.
  • Het vermogen om de directeur-bestuurder als klankbord en sparringpartner bij te staan en de dynamiek tussen de directie en de Raad van Toezicht te sturen.
  • Een passende rolopvatting, dus een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Maatschappelijke sensitiviteit, een onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel.
  • Een toegankelijke persoonlijkheid met relativeringsvermogen en humor.

Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. Stuur een e-mail en curriculum vitae uiterlijk 20 mei 2022 naar c.vandermeulen@stadsmuseum-harderwijk.nl