1 2 3

Door Vilmos Huszár ontworpen ambtsketen tot 21 augustus te zien in het Stadsmuseum

De ambtsketen werd eind 1955 ontworpen door Huszár en in 1956 gemaakt. De gemeenteraad stelde voor de aankoop van de nieuwe ambtsketen een bedrag van drieduizend gulden beschikbaar, waarvan tweeduizend gulden voor Huszár en duizend gulden voor materiaalkosten. Huszár heeft zo'n negen maanden aan de ambtsketen gewerkt. Op 14 maart 1957 kreeg burgemeester Gijs Numan de nieuwe ambtsketen voor het eerst omgehangen.

Op de voorzijde staat het rijkswapen en op de achterzijde het gemeentewapen van Harderwijk. De ambtspenning hangt aan een keten. In de keten zitten zeskantige schakels met afbeeldingen die symbolisch zijn voor Harderwijk:

- de Linnaeustoren, symbool voor Harderwijk als universiteitsstad;
- Mercurius met twee vissen, symbool voor handel en visserij;
- korenschoven, symbool voor de agrarische sector;
- een zeilscheepje, symbool voor de scheepvaart;
- een tweeling, symbool voor de (destijds) nieuwbouwwijk Tweelingstad;
- twee gekruiste zwaarden, symbool voor het garnizoen;
- een vliegwiel, symbool voor de industrie.

Huszár was talloze uren bezig met het ontwerpen en tekenen van de schakels. De schakels zelf vervaardigen viel hem zwaar vanwege zijn slechter wordende ogen en stramme en pijnlijke vingers. Zijn goede vriend ir. Adriaan Ernst Jurriaanse hielp hem uit de brand. Onder zijn villa De Houtsnip had Jurriaanse een werkplaats met een groot aantal vaak zelf ontworpen apparaten die Huszár mocht gebruiken, regelmatig geassisteerd door de eigenaar. Zilversmid Cornelis den Herder, een juwelier uit Harderwijk, hielp Huszár bij het monteren van de schakels.

In het raadsbesluit van de gemeente Harderwijk van 12 februari 1957 om het door Huszár vervaardigde kunstwerk tot ambtsketen van de burgemeester te bestemmen, werd op verzoek van Huszár een persoonlijke boodschap opgenomen: ‘Het is de uitgesproken wens van de kunstenaar, dat de door hem vervaardigde ambtsketen tot in lengte van jaren door de eerste burger der gemeente Harderwijk moge worden gedragen in een vrij en democratisch geregeerd land’.

De ambtsketen is tot en met 21 augustus bij ons te bewonderen.