21 april 2023 t/m 7 mei 2023

Verzameld: Harderwijk in oorlogstijd

Van 21 april t/m 7 mei is in Stadsmuseum Harderwijk de gratis toegankelijke expositie Verzameld: Harderwijk in oorlogstijd te zien.

Centraal staan objecten uit de Tweede Wereldoorlog die verzameld zijn door Harderwijkers Rik van Velzen en Nick Postma, aangevuld met voorwerpen en foto’s uit de collectie van Stadsmuseum Harderwijk. De expositie schetst een aangrijpend beeld van Harderwijk tijdens de Duitse bezetting.

Rik van Velzen (38) en Nick Postma (50) raakten ieder als kind gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Van Velzen luisterde geboeid naar de oorlogsverhalen van zijn opa. En Postma, die tot 1996 in Engeland woonde, was onder de indruk van zijn gesprekken met Britse veteranen. Beiden begonnen oorlogsobjecten te verzamelen. De Harderwijkers leerden elkaar kennen in 2019, aan de vooravond van de viering van 75 jaar bevrijding. Ze besloten hun verzamelingen bijeen te brengen voor een expositie in het Stadsmuseum. Door corona kon de expositie niet doorgaan. Nu is Verzameld: Harderwijk in oorlogstijd alsnog te zien.

Aan de hand van de verzamelde voorwerpen, waaronder verschillende onderscheidingen, wapens en andere militaire objecten, maar ook gebruiksvoorwerpen en affiches, passeren de oorlogsjaren chronologisch de revue. Van de bezetting van Harderwijk op 14 mei 1940 tot de bevrijding van de stad op 18 april 1945. Per oorlogsjaar wordt verteld wat er in Harderwijk gebeurde én wat er in datzelfde oorlogsjaar op nationaal niveau gebeurde.

“Ons doel is dat de verhalen ook bij de jeugd blijven voortleven en dat men blijft onthouden welke offers zijn geleverd voor de bevrijding van Nederland”.
Rik van Velzen en Nick Postma zullen regelmatig aanwezig zijn in de expositiezaal om bezoekers te vertellen over hun verzameling en over de verhalen die schuilgaan achter de objecten.