22 maart 2022 – 3 april 2022

Het jaar 1572 en de ‘geboorte van Nederland’

Van 22 maart t/m 3 april is in de Smeepoortzaal de expositie Het jaar 1572 en de ‘geboorte van Nederland’ te zien. Waarom is 1572 zo’n belangrijk jaar in de Nederlandse geschiedenis? En wat gebeurde er toen, 450 jaar geleden, in Harderwijk?

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen.

Maar de expositie vertelt niet alleen over het verleden. Want de waarden die 450 jaar geleden werden bevochten, zijn nog steeds actueel: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. De expositie nodigt dan ook uit tot herdenking en bezinning. Want vrijheid van de één is niet altijd de vrijheid van de ander, zoals dat ook in 1572 het geval was.

Festival Verdragen & Verdraagzaamheid – De strijd om Nederland en de waarden van nu

Op zaterdag 2 april vindt in Harderwijk het festival Verdragen & Verdraagzaamheid – De strijd om Nederland en de waarden van nu plaats. Een leuk festival vol muziek, drama en verrassende verhalen over Harderwijk in 1572. Het gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het nu en de toekomst.
Verdraagzaamheid staat centraal, één van de vier waarden van de geboorte van Nederland. Waarden die belangrijk zijn toen de identiteit van Nederland werd gevormd. We kijken daarbij ook naar onszelf: hoe gaat het bij ons? Mogen we zijn wie we willen hier in Harderwijk en Hierden? Voelen we ons verbonden, ondanks of juist door verscheidenheid? En zijn we nog (een beetje) verdraagzaam naar elkaar? Het is daarom belangrijk dat we de Opstand in 1572 herdenken en vieren.
Samen kunnen we lessen uit het verleden trekken, en ons realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat dit niet zonder verdraagzaamheid kan. Dat is het Nederland waar men 450 jaar geleden al voor streed.

Ongeveer 40 gemeenten zijn lid geworden van het Samenwerkingsverband 1572. Harderwijk is één van deze gemeenten. Samen vieren we in 2022 de ‘geboorte van Nederland’. Op www.geboortevannederland.nl staan de activiteiten in de andere gemeenten die meedoen.